مطران بشار: ١٦ هزار خانواده مسیحی به اقلیم کوردستان مهاجرت کرده‌اند

"شهرک عنکاوه اربیل به مهمترین مرکز مسیحیان در خاورمیانه تبدیل شده است"
مطران بشار ورده، اسقف اعظم ابرشیه کلدانی در شهرک عنکاوه اربیل
مطران بشار ورده، اسقف اعظم ابرشیه کلدانی در شهرک عنکاوه اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- اسقف اعظم ابرشیه کلدانی در شهرک عنکاوه اربیل، از پناه آوردن شانزده هزار خانواده مسیحی به اقلیم کوردستان خبر داد.

مطران بشار ورده، اسقف اعظم ابرشیه کلدانی در شهرک عنکاوه اربیل، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه کوردستان٢٤، آواره شدن مسیحیان عراق در اثر خشونت و فشارهای مختلف را مورد توجه قرار داد.

اسقف اعظم ابرشیه کلدانی، اظهار داشت که از سال ٢٠٠٣ مسیحیان در شهرهای بزرگ عراق همچون بغداد و موصل مورد یورش، تهدید و فشارهای مختلف قرار گرفته‌ و کشته شده‌اند.

وی افزود که تا کنون ٦٧ کلیسا منفجر شده‌ و شمار زیادی از مسیحیان ناچار به مهاجرت شده‌اند.

مطران بشار ورده، یادآور شد که ١٦ هزار خانواده مسیحی از مناطق مختلف عراق به اقلیم کوردستان مهاجرت کرده‌اند و اکنون شهرک عنکاوه اربیل، به مهمترین مرکز مسیحیان در خاورمیانه تبدیل شده است.

وی تاکید کرد که مسیحیان در عراق تحت ظلم و ستم بسیار قرار گرفته‌اند و عدم ثبات و امنیت عامل اصلی مهاجرت آنها و ترک زادگاهشان بوده است.

ب.ن