رئیس کمیته مناطق کوردستانی: در برابر اقدام شوونیستی جبوری سکوت نمی‌کنیم

"بر خلاف تمامی اصول همزیستی و قانونی است"
نمایی از شهر کرکوک
نمایی از شهر کرکوک

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس کمیته مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، ابلاغیه استاندار تحمیلی کرکوک را "بر خلاف تمامی اصول همزیستی و قانونی" دانست.

پس از آنکه راکان جبوری استاندار تحمیلی کرکوک با انتشار ابلاغیه‌ای خواستار بازپسگیری کوپن خوراک از آن دسته از اهالی کرکوک شد که در خارج از آن استان زندگی می‌کنند، فهمی برهان، رئیس کمیته مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، بیانیه‌ای شدید الحن منتشر کرد و آن را اقدامی یکجانبه و شوونیستی توصیف نمود.

در بیانیه رئیس کمیته مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، آمده است که ابلاغیه راکان جبوری "بر خلاف تمامی اصول همزیستی و قانونی است".

آقای فهمی برهان تاکید کرده است که "چنین اقدامی قابل قبول نیست و در برابر آن سکوت نمی‌کنیم". همچنین از همه سازمان‌های مدنی خواسته‌ است که نسبت به آن موضعگیری کنند. وی لازم دانسته که شدیدا با آن برخورد شود "تا هیچ کسی جرات نکند همزیستی و انسجام اجتماعی کرکوک را تهدید کند".

اقدام استاندار تحمیلی کرکوک، در چارچوب خصومت‌های مداومش با اکثریت کورد کرکوک تعریف می‌شود، چرا که پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به آن شهر، هزاران خانواده کورد کرکوک ناچار به ترک زادگاه خود شده‌اند و این اقدام زمینه‌سازی برای جایگزین کردن عرب‌های غیربومی در مناطق کوردستانی به شمار می‌آید، امری که تدوام سیاست‌های صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق است و به سیاست (تعریب) از آن یاد می‌شود.

ب.ن