ویان صبری: جریان‌های سیاسی در مورد انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق به اجماع نرسیده‌اند

مجلس نمایندگان عراق پس از گذشت ٩ ماه از برگزاری انتخابات سراسری، تاکنون موفق به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نشده است
ویان صبری رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق
ویان صبری رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق فدرال اعلام کرد کە تاکنون هیچ موعدی برای حل موضوع ریاست جمهوری تعین نشده و این موضوع نیازمند گفتگوی بیشتر است.

ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان  به کوردستان۲۴ گفت کە " پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس نمایدندگان موضوعاتی همچون انتخاب رئیس‌جمهور و معاون رئیس مجلس نمایندگان باید مورد تبادل‌نظر قرار بگیرند. "

رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مورد نامزد پارت دمکرات برای احراز پست ریاست جمهوری گفت کە "اکنون طرف‌های سیاسی هیئت‌هایی برای گفتگوها تعیین کرده‌اند. بدون شک در این مورد زمان برگزاری نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهور گفتگو خواهند کرد."

ویان صبری همچنین گفت کە " حل موضوع تعیین نامزد ریاست جمهوری نیازمند گفتگوی بیشتر است. بدون شرط ماهم همچون پارت دمکرات کوردستان کارت خود را داریم و تجربه‌ی سال ۲۰۱۸ را تکرار نخواهیم کرد."

رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان همچنین گفت کە " طرف شیعی دوست دارد در میان کوردها اختلاف وجود داشته باشد. این در حالی است کە لازم است طرف شیعی برسر تعیین نامزد نخست وزیری به توافق برسد  و اعلام نماید کە برنامه‌ی نخست‌وزیر آینده چه خواهد بود؟"

خانم صبری، در پیان تأکید کرد کە "نامزد ما برای مقام ریاست جمهوری ریبر احمد است و اتحادیه‌ی میهن هم چهار نامزد دارد، تاکنون زمان انتخاب رئیس‌جمهور تعیین نشده است."

مجلس نمایندگان عراق پس از گذشت ٩ ماه از برگزاری انتخابات سراسری، تاکنون موفق به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نشده است.

/ا.م