جدا کردن دوقلوهای به هم‌ چسبیده با استفاده از واقعیت مجازی

مرحله آخر جراحی ۲۷ ساعت طول کشیده است
دوقولوهای به هم چسپیده قبل از انجام عمل جراحی
دوقولوهای به هم چسپیده قبل از انجام عمل جراحی

اربیل (کوردستان٢٤) – دوقلوهای به‌ هم ‌چسبیده برزیلی پس از ماه‌ها تلاش پزشکان انگلیسی و برزیلی از هم شدند.

 به گزارش BBC جراحان در ریودوژانیرو توانستند با موفقیت، دوقلوهای به‌ هم ‌چسبیده برزیلی را از هم جدا کنند.

این دوقلوهای به‌ هم ‌چسبیده برزیلی که برناردو و آرتور لیما نام دارند، سه ساله هستند و از آغاز تولد از سر به هم چسبیده بوده‌اند.

عمل جراحی با هدایت از راه دور متخصصان بیمارستان گریت اورموند استریت در لندن و با استفاده از واقعیت مجازی انجام شده است. آنها هفت جراحی انجام داده‌اند و توانسته‌اند با موفقیت دوقلو‌های به هم چسپیده را از هم جدا کنند.

جراحان از طریق تصویربرداری‌های پزشکی دوقلوها را بازنمایی کرده‌اند و با استفاده از دوربین‌های واقعیت مجازی برای انجام عمل جراحی ماه‌ها تمرین کرده‌اند.

این عمل جراحی از پیچیده‌ترین جراحی‌های جداسازی بوده و فقط مرحله آخر آن ۲۷ ساعت طول کشیده است و نزدیک به صد نفر در آن مشارکت مشارکت داشته‌اند.

0

ب.ن