دولت اقلیم کوردستان روز عاشورا را تعطیل اعلام کرد

نهادهای بهداشتی و درمانی تعطیل نخواهند بود

اربیل (کوردستان۲۴)- دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه را به مناسبت دهم محرم تعطیل اعلام کرد.

دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۱۷مرداد برابر با ۱۰ محرم روز عاشور را تعطیل رسمی اعلام کرد.

اداره‌ی امور رسانه‌ای اقلیم کوردستان اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۱۸ مرداد فعالیت ادارات از سر گرفته خواهد شد.

مراکز بهداشتی و درمانی در روز دوشنبه تعطیل نخواهند بود. 

/ا.م