علی حسین: پارت دموکرات کوردستان و چارچوب هماهنگی شیعه وارد گفتگو شده‌اند

"چارچوب هماهنگی شیعه تاکید دارد که برای حل اختلافات بین اقلیم کوردستان و بغداد به را‌‌ه‌ حل‌های قانونی متوصل شوند"
علی حسین، عضو شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان
علی حسین، عضو شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که بلوک‌های شیعه و سنی دریافته‌اند بایستی جایگاه قانونی اقلیم کوردستان را در نظر بگیرند.

علی حسین، عضو شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه کوردستان٢٤، به بررسی اوضاع کنونی عراق پرداخت و اظهار داشت که پارت دموکرات و جریان‌های چارچوب هماهنگی شیعه، برای بررسی مسائل پیش روی روند سیاسی این کشور وارد گفتگو شده‌اند.

وی افزود که جریان‌های چارچوب هماهنگی، مطالبات و ملاحظات بلوک کورد را درک می‌کنند و تاکید دارند که برای حل اختلافات درباره مناطق مورد مناقشه، اوضاع شنگال، قانون نفت و گاز، اختیارات دولت اقلیم کوردستان و سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق، به را‌‌ه‌ حل‌های قانونی متوصل شوند.

این مقام بلند پایه پارت دموکرات، خاطرنشان کرد؛ پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان به توافق رسیده‌اند که برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق به عنوان سهم بلوک کورد از دولت این کشور، نامزد مشترک معرفی کنند. همچنین تاکید کرد که مشکلات عراق به مسئله انتخاب نامزد برای ریاست جمهوری محدود نمی‌شوند و فراتر از آن هستند.

آقای علی حسین، اظهار داشت که رسانه‌های جریان‌های شیعه چنان وانمود کرده‌اند که عدم معرفی نامزد مشترک برای ریاست جمهوری از سوی نیروهای کورد، مانع از تشکیل دولت جدید این کشور شده است، در حالیکه نیروهای کورد اختلافات میان جریان‌های شیعه را عامل اصلی آن می‌دانند.

وی تصریح کرد:" همچنانکه بغداد برای اقلیم کوردستان از اهمیت برخوردار است، بلوک‌های شیعه و سنی نیز دریافته‌اند بایستی اهمیت، نقش و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان را در نظر داشته باشند".

عضو شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان، افزود که بلوک کورد با هر طرفی که دولت جدید را تشکیل دهد وارد مذاکره می‌شود و این را حق طبیعی خود می‌داند.

ب.ن