رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در حمایت زنان شرق کوردستان و ایران موهای خود را کوتاه کرد

رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها از سال ٢٠١٦ در در ترکیە زندانی شده است

اربیل (کوردستان٢٤)- صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیك خلق‌ها (هدپ) در محکومیت مرگ "ژینا امینی" و حمایت از نارضایتی‌های شرق کوردستان و ایران موهای خود را کوتاه کرد.

صلاح‌الدین دمیرتاش در دستخطی کە با امضای خود کە "باشاک دمیرتاش" همسر وی آن را در توئیتی منتشر کرده، با خانواده‌ی ژینا امینی ابراز همدردی کرده است.   

دمیرتاش در حمایت از زنان ایران مو‌های خود را کوتاه کرده  و در نامه‌ای نوشته است کە مبارزه در برابر ستم و زورگویی تنها وظیفه‌ی زنان نیست و به عنوانی حمایت از آزادی و برابردی مردم ایران با رفیق زندانیم "سلجوق مزراقلی" امروز با هم موهای خود را از ته کوتاه کردیم.

دمیرتاش، ضمن تحسین جوانان و زنان ایرانی کە برای محکوم کردن مرگ ژینا امینی در خیابان‌های این کشور بە ابراز نارضایتی پرداخته‌اند، نوشت: " همە‌ی نظام‌های ستم‌گر و ظالم در برابر مبارزه‌ی ملت زود یا دیر سرنگون خواهند شد.

"صلاح‌الدین دمیرتاش" و "فیگن یوکساداغ" روسای مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها و ١١ نماینده‌ی دیگر این حزب در پارلمان ترکیە از سال ٢٠١٦ میلادی  بازداشت شد‌ند. دمیرتاش تاکنون در زندان ترکیە به‌سر می‌برد.

 

/ا.م