مسرور بارزانی و مصطفی کاظمی بر حل اساسی اختلافات تأیید کردند

امرارمعاش شهروندان اقلیم کوردستان و رعایت حقوق قانونی همه‌ی عراقی‌ها مورد گفتگو قرار گرفت

اربیل(کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز دوشنبه ١١مهرماه ۱۴۰۱، در اربیل با مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق فدرال دیدار کرد.

در این دیدار مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال موردگفتگو قرار گرفت و طرفین بر لزوم ادامه‌ی گفتگوها به‌منظور گذار از موانع پیش رو تأکید کردند. 

در ادامه‌ی این دیدار موضوعات مربوط به امرارمعاش شهروندان کورستان مورد تبادل‌نظر قرار گرفت و دو طرف اتفاق‌نظر داشتند که باید منافع همه‌ی اقلیت‌ها و حقوق و امتیازات قانونی در سراسر کشور ازجمله اقلیم کوردستان در اولویت تلاش‌ها باشد.

در این دیدار بر لزوم تداوم نشست‌های مشترک و تعامل جدی با همه‌ی پرونده‌ها و ایجاد شرایط مساعد برای گفتگوی اساسی که به حل مشکلات در چارچوب قانون منجر شود، تأکید گردید.

دیدار مسرور بارزانی و مصطفی کاظمی، نخست‌وزیران اقلیم کوردستان و عراق فدرال

 

/ا.م