فردا مشاهده خورشید گرفتگی در اقلیم کوردستان

شانزدهمین خورشید گرفتگی در قرن بیست و یکم است
خورشید گرفتگی در اقلیم کوردستان
خورشید گرفتگی در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – خورشید گرفتگی فردا مدت دو ساعت طول می‌کشد و وزارت بهداشت فدرال از شهروندان خواست که از نگاه مستقیم به این پدیده خودداری کنند.

وزارت حمل و نقل و ارتباطات اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فردا سه‌شنبه، اقلیم شاهد یک خورشیدگرفتگی خواهد بود و مدت دو ساعت طول می‌کشد.

بر پایه بیانیه، خورشید گرفتگی از ساعت ١٢:٥٩ بعدازظهر آغاز می‌شود و تا ساعت ١٥:٣٠ به وقت اربیل ادامه خواهد داشت.

همچنین ٥١ درصد از قرص خورشید را در بر می‌گیرد و در ساعت ٠٣:٣٠ به طور کامل پایان می‌یابد.

خورشید گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیافتد و در نتیجه در مناطقی از کره زمین، قرص ماه قسمتی از قرص خورشید یا تمامی آن را از دید ناظران زمینی بپوشاند.

این شانزدهمین خورشید گرفتگی در قرن بیست و یکم و دومین در سال جاری است.

اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، در خصوص پدیده خورشید گرفتگی رهنمودهای دینی منتشر کرده و شهروندان را به اقامه نماز، مناجات و توبه به درگاه خداوند فرا خوانده است.

همچنین وزارت بهداشت فدرال، از شهروندان خواسته است که از نگاه مستقیم به خورشید گرفتگی خودداری کنند و توصیه کرده که تنها از عینک‌های مخصوص برای نگاه کردن به این پدیده بهره بگیرند.

ب.ن