وزیر خارجه‌ی ایران فروش پهپاد به روسیه را تأیید کرد

اوکراین و تعدادی از کشورهای غربی می‌گویند روسیه در جنگ اوکراین از پپهادهای ایران استفاده کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزیر امور خارجه‌ی ایران می‌گوید این کشور "مقدار معدودی پهپاد" در اختیار روسیه گذاشته است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران گفت کشورش «ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین» تعداد محدودی پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است.

امیرعبداللهیان ضمن تأیید فروش پهپاد به روسیه گفت کشورش هیچ موشکی در اختیار این کشور قرار نداده است.

کشورهای غربی در چند ماه گذشته می‌گویند ایران پهپاد و سلاح در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین قرار داده است.

آلمان، بریتانیا و فرانسه با استناد به گزارش‌ها در مورداستفاده‌ی روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به اهداف غیرنظامی در اوکراین، فروش این تسلیحات را ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ناظر بر توافق برجام خوانده‌اند و خواهان پرداختن سازمان ملل در این مورد شده‌اند.

امیرعبداللهیان نزدیک به دو هفته پیش گزارش‌های ارسال پهپادهای ساخت این کشور به روسیه را «فضاسازی» توصیف کرد و گفت ایران هیچ سلاحی به روسیه برای جنگ در اوکراین نداده است.

امیر عبداللهیان از اوکراین خواسته‌شده «مستندات» استفاده از پهپادهای ایران توسط روسیه را در اختیار کشورش قرار دهد.

/ا.م