پیام تبریک احزاب سیاسی کوردستان به مناسبت انتخاب مجدد پرزیدنت بارزانی به رهبری پارت دمکرات کوردستان

کنگره‌ی ۱۴ پارت دمکرات کوردستان بار دیگر بە اتفاق آراء پرزیدنت مسعود بارزانی را به ریاست این حزب انتخاب کرد

اربیل(کوردستان۲۴)- احزاب و جریان‌های سیاسی کوردستان در پیام‌هایی برگزاری کنگره‌ی۱۴ پارت دمکرات کوردستان و انتخاب مجدد پرزیدنت مسعود بارزانی به رهبری این حزب را تبریک گفتند. 

نیروها و احزاب سیاسی که پیام‌های تبریک به پرزیدنت بارزانی و پارت دمکرات کوردستان ارسال کرده‌اند عبارت‌اند از:

- ‌ جنبش گوران

‌-‌ جمعیت عدالت کوردستان

‌-‌ اتحاد اسلامی کوردستان

- حزب کمونیست (شیوعی) کوردستان

-‌ حزب زحمتکشان کوردستان

-‌ حزب دمکرات کوردستان ایران

-‌ حزب رهایی کوردستان

-‌ حزب اتحاد کوردستان – سوریه

-‌ حزب ترقی‌خواه کوردستان

- ‌ سازمان خبات کوردستان - ایران

- ‌ جنبش دموکراتیک خلق کوردستان

- ‌ حزب سوسیال دمکرات کوردستان

- حزب توسعه‌ی ترکمن‌ها

- حزب آزادی کوردستان

- حزب ملی کوردستان

-‌ حزب محافظین کوردستان

‌-‌ حزب کارگران و رنجبران کوردستان

- حزب بنیاد دمکراسی کوردستان

- ائتلاف ملی کوردستان

- کومله‌ی انقلابی زحمتکشان کوردستان-ایران

- نهضت اسلامی کوردستان

- جنبش آزادی‌بخش دمکراتیک کوردستان

- جنبش آشتی‌خواه کوردستان - عراق

- کومله‌ی زحمتکشان کوردستان

- اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان

/ا.م