چهاردهمین کنگره‌ی پارت دمکرات کوردستان با شعار "آزادی، عدالت و دمکراسی" با موفقیت به کار خود پایان داد

در این کنگره ۵۱ نفر از اعضای کمیته‌ی مرکزی حزب انتخاب شدند
لوگوی کنگره‌ی چهاردهم پارت دمکرات کوردستان
لوگوی کنگره‌ی چهاردهم پارت دمکرات کوردستان

اربیل(کوردستان ۲۴)- کنگره‌ی ۱۴ پارت دمکرات کوردستان با شعار" آزادی، عدالت و دمکراسی" به مدت سه روز در شهرستان دهوک برگزار شد.

روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱، در سومین و آخرین روز برگزاری کنگره‌ی پارت دمکرات کوردستان، هیئت ناظران  کنگره متشکل از وکلای شرکت کننده، نام ۵۱ عضو اصلی و ۹ عضو علی‌البدل کمیته‌ی مرکزی را بە ترتیب کسب آرا قرائت کرد.

اعضای شرکت‌کنند در روز اول برگزاری کنگره بار دیگر پرزیدنت مسعود بارزانی را به عنوان رهبر و نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی به‌عنوان معاونان ایشان انتخاب کرده بودند.

کنگره‌ی چهاردهم پارت دمکرات کوردستان با سخنان پرزیدنت مسعود بارزانی به کار خود پایان داد.

/ا.م