سپاه پاسداران ایران با موشک و پهپاد با اردوگاهای احزاب کوردستان حمله کرد

در این حمله بار دیگر اردوگاهای احزاب دمکرات و کومله در "کوی‌سنجق" و "زرگویز" مورد حمله قرار گرفتند

اربیل(کوردستان ۲۴)- طارق حیدر، فرماندار شهر کوی‌سنجق در استان اربیل به کوردستان۲۴ گفت کە "صبح امروز (دوشنبه ۲۳ آبان) پنج فروند موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران به‌سوی کوی‌سنجق شلیک شده است. "

به گفته‌ی طارق حیدر، این پنج موشک به دفتر حزب دمکرات کوردستان ایران در محلی به‌نام "قلعه‌ی دمکرات" اصابت کرده است.

همزمان "شیروان جلال" مدیر بیمارستان کوی سنجق هم به کوردستان۲۴ گفت شماری شهید و زخمی به این بیمارستان انتقال یافته‌اند.

یک منبع آگاه به کوردستان٢٤ گفت، همزمان با حمله به اردوگاه حزب دمکرات در کوی سنجق، اردوگاه حزب کومله نیز در روستای "زرگویز" در حومه‌ی سلیمانیه با سه پهپاد انتحاری موردحمله قرار گرفته است.

این حمله تلفات جانی در پی نداشته است.

/ا.م