نخست‌وزیر از مهاجران کلدانی و مسیحی خواست به اقلیم کوردستان بازگردند

مسرور بارزانی خواستار ایفای نقش کلدانی‌ها در پیشرفت و توسعه‌ی کوردستان شد

اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ در اربیل با هیئت عالی‌رتبه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المللی کلدانی‌ها متشکل از مهاجران کلدانی در آمریکا و اروپا و کلدانی‌های عراق و اقلیم کوردستان به ریاست سام یونو دیدار کرد. 
رئیس اتحادیه‌ی بین‌المللی کلدانی‌ها در این دیدار از پیشرفت و آبادانی و همزیستی صلح‌جویانه‌ی اقلیم کوردستان تقدیر کرد و بر حمایت مهاجران کلدانی خارج  از دولت اقلیم کوردستان و شرکت در فرایند توسعه‌ی اقلیم کوردستان تأکید کرد. 
نخست‌وزیر در این دیدار ضمن قدردانی از اتحادیه‌ی بین‌المللی کلدانی‌ها، بر تداوم فرهنگ همزیستی و آزادی مذهبی و حفظ حقوق همه‌ی اقلیت‌ها تأکید کرد. 
نخست‌وزیر از مهاجران کلدانی و مسیحی خارج از کشور خواست به اقلیم کوردستان برگردند و نقش فعال خود را پیشرفت و توسعه‌ی کوردستان ایفا کنند.  
/ا.م