کوردها خواهان اصلاح قانون اساسی ترکیه هستند

ذکر موضوع شراکت کوردها و تورک‌ها در قانون اساسی ترکیه خواست احزاب کورد این کشور است

اربیل (کوردستان ۲۴)- در شمال کوردستان (کوردستان ترکیه) احزاب کورد ائتلاف جدیدی را برای به رسمیت شناختن حقوق کوردها در این کشور تشکیل داده‌اند.

ائتلاف جدید کوردها متشکل از حزب آزادی کوردستان، حزب سوسیالیست کوردستان و حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌گویند که اتحاد آنها برای به‌دست آوردن کرسی‌های پارلمان نیست، بلکه می‌خواهند حقوق مشروع کوردها به رسمیت شناخته شود.

جمعی از احزاب شمال کوردستان با که در داخل ترکیه به طور قانونی از حق فعالیت سیاسی برخوردار هستند، با تشکیل ائتلاف جدیدی خواهان در راستای تأمین حقوق برحق کوردها در این بخش کوردستان تلاش می‌کنند.

"کانو آمدی" سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها، در گفتگو با گزارشگر کوردستان۲۴ در شهر "دیاربکر" (آمد) به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت که  "ماده‌ی یک قانون اساسی ترکیه باید این‌گونه تنظیم شود که این کشور از دو ملت کورد و ترک تشکیل‌شده و حقوق کوردها همچون حقوق تورک‌ها مشروع است و زبان کوردی باید رسمی شناخته شود. ما می‌توانیم در ین موارد ائتلاف کنیم، ما با هیچ حزب و جریان سیاسی در خارج از این موضوع در هیچ‌گونه ائتلاف انتخابات سرتاسری و شهرداری‌ها شرکت نخواهیم کرد.

حزب آزادی کوردستان، حزب سوسیالیست کوردستان و جنبش دمکراتیک کوردستان که از سال گذشته تشکلی تحت عنوان "همکاری کوردستان "تشکیل داده‌اند، می‌گویند ائتلاف آنها فراتر از موضوع انتخابات است.

"بایرام بوزیل"، دبیر کل حزب سوسیالیست کوردستان هم می‌گوید: "همکاری ما ادامه دارد و می‌خواهیم گسترش یابد. ما پتانسیل تغییر ترکیه را داریم. قانون اساسی جدید در حال بحث است، نظام ریاستی در حال بحث است، مسئله‌ی کوردها با همه اهمیتش در دستور کار قرار دارد. کوردها نیز باید بخشی از این فرایند باشند، تا بتوانم بر این اساس در انتخاب رئیس‌جمهور موضع‌گیری کنیم".

/ا.م