موضوعات مذاکره با دولت فدرال، ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی و موضوع منابع آبی در نشست دولت مطرح شد

در نشست هیئت دولت بر هماهنگی اقلیم کوردستان و دولت فدرال در مورد منابع آبی تأکید گردید

اربیل(کوردستان ۲۴)- هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به ریاست  مسرور بارزانی تشکیل جلسه داد و نتیجه‌ی دیدار هیئت اقلیم کوردستان با مقامات دولت فدرال عراق، نقشه راه اقلیم کوردستان برای مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان و موضوع منابع آبی عراق موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

 بخش اول نشست امروز هیئت دولت به دیدار هیئت اقلیم کوردستان از بغداد در خصوص مذاکره در مورد سهم اقلیم کوردستان از بودجه‌ی عراق فدرال، موضوع نفت و گاز، گمرک و گذرگاه‌های مرزی و دیوان نظارت دارایی اختصاص یافت و دارا رشید وزیر برنامه‌ریزی اقلیم کوردستان در مورد این سفر گزارشی ارائه کرد. 

نخست‌وزیر، در ادامه‌ی این بخش از نشست هیئت دولت، ضمن قدردانی از هیئت مذاکرات اقلیم کوردستان در خصوص دفاع از حقوق قانونی مردم کوردستان، بر آمادگی همیشگی اقلیم در مورد حل‌وفصل موضوعات معوقه‌ی میان اربیل و بغداد بر مبنای اصول قانونی اساسی تأکید گردید و هیئت دولت ادامه‌ی  دیدارهای هیئت مذاکره‌کننده و دولت فدرال عراق با همکاری افراد متخصص و مشورت با فراکسیون‌های پارلمان کوردستان را تصویب کرد.

در محور دوم نشست هیئت دولت به نقشه راه و طرح جامع دولت اقلیم کوردستان در مورد حل مشکلات مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان اختصاص یافت و تشکیل کمیته‌ی جدید اجرای ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق فدرال تصویب گردید که در جهت رفع موانع اجرای این ماده‌ی قانونی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

بر طبق ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق فدرال که به موضوع حل اختلافات اقلیم کوردستان و دولت عراق در مورد مناطق مورد مناقشه‌ی اقلیم کوردستان و عراق فدرال اختصاص دارد، مراحلی برای اجرای کامل آن در نظر گرفته شده است که دولت‌های اخیر عراق به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری کرده‌اند. 

در بخش سوم و پایانی این نشست "بیگرد طالبانی" وزیر کشاورزی و منابع آبی به اجرای طرح‌های سده در اقلیم کوردستان و پیش‌نویس قوانین آب در عراق پرداخت و نخسته‌وزیر در این مورد تأکید کرد که موضوع منابع آبی بر طبق قانون تنظیم گردیده و با توجه به تهدید‌های ناشی از تغییران آب و هوایی و کاهش صدمات آن، باید دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان در این مورد به‌طور هماهنگ عمل نمایند.

/ا.م