تظاهرات در ناصریه کشته و زخمی برجای گذاشت

این تظاهرات در حمایت از یکی فعال زندانی شده برگزار شد

اربیل(کوردستان ۲۴)- در تظاهرات عصر چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱،  در استان ذی قار  سه نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند

خبرنگار کوردستان۲۴ از بغداد گزارش کرد که تظاهرات در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار از میدان الحبوبی آغاز شده است و تا تقاطع البهو ادامه دارد.

بر اساس این گزارش،  شمار کشته‌شدگان در این تظاهرات به ۳ نفر و مجروح شدگان به بیش از ۱۵ نفر رسید که حال برخی از آنها وخیم است.

این تظاهرات در حمایت از حیدر الزیدی، که به سه سال حبس محکوم شد و مجروحان تظاهرات اکتبر که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، برگزار شد.

به گزارش منابع آگاه آرامش نسبی در ناصریه حاکم است، اما احتمال تشدید تنش در این شهر وجود دارد.

/ا.م