بیانیه‌ی ریاست اقلیم کوردستان در مورد سفر هیئت عالی‌رتبه‌ی آمریکا به عراق و اقلیم کوردستان

ریاست اقلیم کوردستان بر اتحاد احزاب کوردستان در جهت منافع مردم تأکید می‌کند

اربیل(کوردستان۲۴) ریاست دولت اقلیم کوردستان ضمن استقبال از آخرین سفر هیئت بلندپایه‌ی آمریکا به اقلیم کوردستان و عراق، بر تعهد و حمایت خود از روابط قوی و سازنده‌ی عراق و اقلیم کوردستان با ایالات‌متحده بر اساس توافق‌نامه راهبردی تاکید کرد.

ریاست دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، در بیانیه‌ای سفر برت مک گورک فرستاده‌ی آمریکا به خاورمیانه و شمال آفریقا به همراه آموس هاستین، هماهنگ‌کننده‌ی زیرساخت‌های اقتصاد جهانی و امنیت انرژی در دولت آمریکا به عراق و اقلیم کوردستان را مثبت توصیف کرد.

در بیانیه‌ی ریاست اقلیم کوردستان آمده است: «ما بر تعهد و حمایت خود از روابط دوجانبه، مستحکم و سازنده‌ی بین عراق و اقلیم کوردستان با دولت ایالات‌متحده بر اساس توافقنامه‌ی راهبردی تأکید می‌کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده است که اقلیم کوردستان با وضعیت نامشخص و چالش‌های متعددی مواجه است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همکاری همه‌ی احزاب به‌ویژه پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان است.

دولت اقلیم کوردستان از تمامی نیروهای سیاسی می‌خواهد که اختلافات خود را کنار گذاشته و مسائل مورد اختلاف را از طریق گفتگو و تفاهم حل نمایند. در این بیانیه آمده است: "آنچه ما را متحد می‌کند بسیار بیش از  مواردی است که ما را از هم جدا می‌کند. همه‌ی ما باید مسئولانه برای بازگرداندن ثبات و وحدت به منظور حفظ و توسعه‌ی بیشتر و منافع شهروندان اقلیم کوردستان اقدام کنیم."

در پایان این بیانیه آمده است که ریاست اقلیم کوردستان از ادامه‌ی پیشرفت در حل مسائل بین دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان استقبال کرده و نسبت به حل مسائل باقی‌مانده در چارچوب قانون اساسی عراق فدرال خوش‌بین است. 

/ا.م