در شهر نشویل آمریکا از تابلویی به مناسبت قدرانی از کوردها پرده‌برداری می‌شود

شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا واقع شده است
نمایی از شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا
نمایی از شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا

اربیل (کوردستان ۲۴)- در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا امروز شنبه اول بهمن ۱۴۰۱، از تابلویی پرده‌برداری می‌شود که به‌منظور قدرانی از نقش مهاجران کورد در ساختن تاریخ و فرهنگ  این ایالت ایفا کرده‌اند

بیان سامی عبدالرحمن، نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در ایالات‌متحده گفت: «ما از مردم و دولت نشویل به احترام و قدردانی می‌کنیم  و این اولین بار است که چنین گام تاریخی برای کوردهای مهاجر برداشته شده است،

وی گفت: نشویل از ۵۰ پیش به محل زندگی کوردهای آمریکایی تبدیل شده است که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی در توسعه‌ی این شهر داشته‌اند.

این تابلوی تاریخی تابلویی است که برای یادبود و آگاهی بخشی نسبت به مردم و این مکان تاریخی ارتباط دارد.

/ا.م