دولت اقلیم کوردستان: دولت فدرال عراق نباید زیر بار تصمیمات یک دادگاه غیرقانونی برود

دولت عراق باید طی ۶ ماه لایحه‌ی تشکیل دادگاه فدرال قانونی را تهیه کند

آریل (کوردستان۲۴)- دولت اقلیم کوردستان بیانیه‌ای درباره‌ی تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر غیرقانونی خواندن ارسال ۲۰۰ میلیارد دینار ماهانه به اقلیم کوردستان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان که چهارشنبه‌شب (۵ بهمن ۱۴۰۱) منتشر شد، به این شرح است:

متأسفانه امروز دادگاه فدرال بار دیگر مخالفت خود را با حقوق قانونی و حقوق و امتیازات دارایی مردم اقلیم کوردستان تکرار کرد. موضعگیری جدید این دادگاه تأکید بر ادامه‌ی سیاست غیرعادلانه و مخالفت با اقلیم کوردستان است.  درحالی‌که فضایی مثبت و همگرایی میان دو دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال برای توافق برای حل مشکلات بر طبق قانون ایجاد شده بود، متأسفانه امروز این دادگاه به‌جای حمایت از این فضای مثبت در حرکتی غیرمنصفانه و در مخالفت با مردم کوردستان از ارسال مقدار پولی که قرار بود از سوی دولت فدرال به اقلیم کوردستان ارسال شود، جلوگیری کرد.

دولت اقلیم کوردستان چندین بار هیئت‌هایی را به بغداد فرستاده و در آخرین سفر مذاکرات بسیار مفیدی در بغداد انجام شد و دو طرف بر حسن نیت خود برای حل مسائل در چارچوب قانون اساسی و دستور کار موردتوافق طرفین تأکید کردند.

اقلیم کوردستان یک منطقه‌ی فدرال بر مبنای قانون اساسی است و اتخاذ چنین تصمیماتی نقض آشکار قانون اساسی عراق است. همچنین مخالف با توافق طرفین در دولت برای تشکیل دولت جدید و برخلاف دستور کار وزارتی دولت عراق مصوب مجلس نمایندگان محسوب می‌شود که در یک بند آن به‌صراحت بر خودداری کردن از هرگونه اقدامی که مشکلات را پیچیده می‌کند، تأکید شده است ( تجنب ایة اجراءات تصعیدیة).. بنابراین، ما تصمیم دادگاه فدرال را نه تنها علیه اقلیم کوردستان، بلکه علیه دولت جدید عراق و جریان‌های سیاسی تشکیل‌دهنده‌ی دولت می‌دانیم و آنها باید در برابر تصمیمات و رفتارهای ناعادلانه‌ی دادگاه فدرال موضع شفافی داشته باشند. چنانکه در برنامه‌ی دولت فدرال هم آمده است، باید ظرف شش ماه لایحه‌ی تشکیل دادگاه فدرال تصویب شود. زیرا در سایەی دادگاه فعلی که طبق قانون اساسی تأسیس نشده است، فرصتی برای حل مسائل باقی نمانده است.

اقلیم کوردستان به قانون اساسی، قوانین و دادگاه‌های قانونی احترام می‌گذارد، اما این دادگاه بر مبنای قانون اساسی تشکیل و سازماندهی نشده است و نمی‌تواند به‌عنوان یک دادگاه فدرال تصمیم بگیرد. در چنین حالتی ما تصمیمات آن را رد می‌کنیم و از دولت فدرال می‌خواهیم که زیر بار چنین تصمیمی نرود  و طبق موعد خود، حقوق و امتیازات اقلیم کوردستان را ارسال کند.

/ا.م