تداوم همکاری‌های رسانه‌ای کوردستان٢٤ و الجزیره

انتشار یک راهنمای آموزشی به زبان کوردی
راهنمای تهیه گزارش تلویزیونی به زبان کوردی منتشر شد
راهنمای تهیه گزارش تلویزیونی به زبان کوردی منتشر شد

اربیل (کوردستان٢٤) – در ادامه همکاری‌های رسانه‌ای بین کوردستان٢٤ و الجزیره، یک راهنمای آموزشی به زبان کوردی منتشر شد.

موسسه رسانه‌ای الجزیره، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، اعلام کرد که با هماهنگی موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ یک راهنمای تهیه گزارش تلویزیونی را به زبان کوردی تدوین و منتشر کرده‌اند.

الجزیره تاکید کرده است که راهنمای یاد شده، دربرگیرنده مهمترین اطلاعات مربوط به خبرنگاری و تهیه گزارش تلویزیونی میدانی برای مبتدیان است.

کوردستان٢٤ و الجزیره در دوحه پایتخت قطر با هدف همکاری رسانه‌ای، توافقنامه امضا کرده‌اند، توافقی که اکنون در حال اجرا است و در چارچوب آن، دوره‌های مختلف آموزشی برگزار می‌شود.

راهنما را مطالعه کنید

ب.ن