نماینده پارلمان کانادا: دموکراسی در اقلیم کوردستان در حال توسعه است

"اقلیم کوردستان نمونه‌ای موفق از دموکراسی غربی است"
تام کمیچ، نماینده پارلمان کانادا
تام کمیچ، نماینده پارلمان کانادا

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده پارلمان کانادا تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است دموکراسی در اقلیم کوردستان در حال توسعه است.

تام کمیچ، نماینده در پارلمان کانادا در خصوص روابط پارلمانی کشورش با اقلیم کوردستان و وضعیت دموکراسی در اقلیم به گزارشگر کوردستان٢٤ در کانادا گفت که بایستی روابط بین پارلمان کوردستان و پارلمان کانادا تقویت یابد، زیرا موجب تقویت بیشتر روابط بین دو دولت خواهد شد.

وی خواستار تشکیل گروه دوستی کوردی – کانادایی در اقلیم کوردستان شد، همانطور که چنین گروهی در اوتاوای کانادا تشکیل شده است.

او معتقد است که تشکیل این گروه، روابط را در بسیاری از زمینه‌ها هماهنگتر می‌کند.

تام کمیچ، تاکید کرد که در اقلیم کوردستان ارزش‌‌های دموکراسی محفوظ هستند و جابه‌جایی قدرت در اقلیم از طریق انتخابات انجام شده و "خود نمونه‌ای موفق از دموکراسی غربی است".

این نماینده پارلمان کانادا یادآور شد که وجود احزاب سیاسی مختلف و اقلیت‌های مختلف دینی و قومی در اقلیم، خود نشان‌دهنده تعامل دموکراتیک است.

و نیز تاکید کرد که اقلیم کوردستان در مقایسه با دیگر بخش‌های کوردستان، به طور مطلوبی از دموکراسی غربی برخوردار است و "دیدیم که برای استقلال اقلیم، به آرای مردم مراجعه و همه‌پرسی برگزار شد".

نماینده پارلمان کانادا گفت که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دموکراسی در اقلیم کوردستان در حال توسعه است.

ب.ن