هزار عضو مخالف حزب دمکراتیک خلق‌ها در یکی از احزاب اپوزسیون ترکیه به اردوغان پیوستند

اعضای این حزب پس از دیدار کمال کلیچدار اوغلو رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها از وی عصبانی شدند
پیوستن ١٠٠ عضو یک حزب اپوزسیون دولت ترکیە به اردوغان در مخالفت با حزب دمکراتیک خلق‌ها
پیوستن ١٠٠ عضو یک حزب اپوزسیون دولت ترکیە به اردوغان در مخالفت با حزب دمکراتیک خلق‌ها

به گزارش عربی ٢١، هزار عضو حزب مخالف "خوب" در ترکیه به رهبری «مرال آکشنر» پس از استعفای دسته‌جمعی به حزب حاکم «عدالت و توسعه» پیوستند.

« رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست این حزب با قدردانی از این اعضا، نشان حزب عدالت و توسعه را به دو عضو برجسته‌ی حزب «خوب» که همراه با هزار عضو از آن استعفا داده بودند، اعطا کرد.

این استعفاها در سایه‌ی خشم حرکت ملی راست‌گرا در حزب خوب پس از دیدار «کمال کلیچدار اوغلو»، نامزد احزاب مخالف ترکیه با رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) صورت گرفت.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه، از حقوق کوردها در این کشور دفاع می‌کند.

/ا.م