توافق اربیل و بغداد برای احداث سه سد جدید در اقلیم کوردستان

"در راستای منافع عمومی"
سد دوکان در استان سلیمانیه اقلیم کوردستان
سد دوکان در استان سلیمانیه اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر منابع آب عراق و یک هیئت دولت اقلیم کوردستان، برای احداث سه سد در اقلیم، به توافق رسیده‌اند.

امروز یکشنبه، وزارت منابع آب عراق، از توافق برای ساخت سه سد در اقلیم کوردستان، خبر داد.

خالد شمال، سخنگوی وزارت منابع آب گفت:"عون ضیاب، وزیر منابع آب و یک هیئت دولت اقلیم کوردستان که اخیرا به بغداد سفر کرده بود، برای احدث سه سد (دلگه)، (منداوه) و (پاکرمن) به توافق رسیده‌اند".

وی افزود: ظرفیت فعلی ذخیره‌سازی در سدهای عراق، بیش از ٩ میلیارد متر مکعب است و برای فصل تابستان در وهله اول بر تامین آب آشامیدنی و باغداری، متمرکز خواهند شد.

وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که هیات اقلیم در نشست یاد شده، همچنین احیای سدهای موجود، پاکسازی منابع آبی و طرح‌های برداشت آب باران را در راستای منافع عمومی بررسی کرده‌اند.

وزیر منابع آب عراق، تاکید کرده است که همکاری و ارتباط جدی با اقلیم کوردستان در راستای تامین آب بسیار با اهمیت است، زیرا مدیریت پرونده آب را یک موضوع بشردوستانه و حفظ امنیت آن را یک وظیفه ملی، توصیف کرده است.

ب.ن