ثابت محمد العباسی: بودجه وزارت امور پیشمرگ به عنوان بخشی از بودجه وزارت دفاع عراق در نظر گرفته شده است

"با وزارت امور پیشمرگ فعالیت مشترک داریم"
ثابت محمد العباسی، وزیر دفاع عراق
ثابت محمد العباسی، وزیر دفاع عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر دفاع عراق، می‌گوید که بودجه وزارت امور پیشمرگ به عنوان بخشی از بودجه وزارت دفاع عراق در نظر گرفته شده و تصویب خواهد شد.

ثابت محمد العباسی، وزیر دفاع عراق، روز پنجشبه ١١ می، در حاشیه مراسم گشایش یادمان ملی بارزانی، درباره هماهنگی و همکاری وزارت متبوع با وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که با وزارت امور پیشمرگ فعالیت مشترک و هماهنگی دارند.

وی افزود که بودجه وزارت امور پیشمرگ نیز به عنوان بخشی از بودجه وزارت دفاع عراق در نظر گرفته شده و تصویب خواهد شد.

پیش از این، عبدالخالق طلعت، نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، تاکید کرده است که ارتش عراق و نیروی پیشمرگ، در سطح بالا هماهنگی دارند و تصمیمات نظامی و امنیتی با اطلاع و حضور نماینده دولت اقلیم و نماینده نیروی پیشمرگ اتخاذ می‌شوند.

ب.ن