هیئت دولت اقلیم کورستان با ایجاد هرگونه تغییری در لایحه‌ی بودجه‌ی عراق مخالفت کرد

هیئت دولت بر اجرای کامل توافق میان دولت اقلیم کورستان و دولت فدرال تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– نشست روز چهارشنبه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان سوم خرداد ۱۴۰۲به ریاست مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان برگزار شد.

بخش اولین  این نشست به ارائه‌ی آخرین تحولات در لایحه‌ی بودجه‌ی عراق فدرال برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بحث در مورد مواد و بندهای مربوط به استحقاقات اقلیم کوردستان در این لایحه اختصاص داشت که شامل تغییرات اعمال‌شده در ماده‌ی ١٢ و حذف عبارتی بود که می‌تواند به تهدیدی برای عدم ارسال حقوق مالی به اقلیم کوردستان مورد استفاده قرار بگیرد.

در این جلسه به تلاش چند تن از اعضای کمسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق اشاره شد که تلاش کردند مواد ۱۳ و ۱۴ را دستکاری کنند و پیشنهادات آنها در راستای مخالفت با حقوق و استحقاقات اقلیم کوردستان بود که با توافق دولت‌های اقلیم کوردستان و عراق فدرال در لایحه‌ی بودجه گنجانده شده‌اند.

نخست‌وزیر خلاصه‌ای درباره‌ی مذاکرات و گفتگوهای میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال را در حضور اعضای کابینه ارائه کرد که به توافق میان دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان در راستای منافع دو طرف بر طبق قانون اساسی منجر در لایحه‌ی شده است. نخست‌وزیر تأکید کرد به همین دلیل باید در تصویب بودجه به حقوق و استحقاقاتی قانونی دولت اقلیم کوردستان احترام گذاشته بشود و هیچگونه اصلاح و تغییری بر قانون بودجه خارج از مواد موردتفاهم و توافق بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال اعمال نشود.  

نخست‌وزیر تأکید کرد که اقلیم کوردستان به تمام تعهدات خود عمل کرده است، بنابراین در مقابل، دولت فدرال باید به وظایف خود عمل کند و حقوق و استحقاقات اقلیم کوردستان را مانند سایر مناطق عراق تأمین کند.

در پایان این بخش، هیئت دولت تصمیم گرفت که هیئت مذاکره‌کننده به ارتباط و هماهنگی با دولت فدرال و اعضای شورای وزیران و مجلس نمایندگان از فراکسیون‌های کورد ادامه دهد تا از هرگونه تلاش برای نقض و تضییع حقوق مرد کودستان در لایحه‌ی بودجه جلوگیری شود.

در بخش دوم نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان، راهکار  سازوکارهای لازم برای اجرای مصوبه‌ی نشست قبلی هیئت دولت  در مورد ساماندهی دارایی کل اقلیم کوردستان را تصویب کرد.

هیئت وزیران پس از بحث و بررسی و پیشنهاد اصلاحاتی، کلیات آن را با اکثریت آرا تصویب کرد.

نخست‌وزیر و معاون نخست وزیر بر اهمیت این تصمیم تأکید کردند که بار دیگر اصول دارایی عمومی در اقلیم کوردستان در جهت ایجاد مرکزیت برای درآمد و مصارف و  ایجاد مرکزی پرداخت حقوق کارمندان سراسر اقلیم کوردستان از اولویت‌های پیش از دیگر هزینه‌ها در جهت یکسانی شهروندان کلیه‌ی استان‌ها باشد.

هیئت دولت  تمامی وزرا مأمور کرد تا برای اجرای مفاد این تصمیم از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنند و برای تضمین اجرای این تصمیم، عالی پشتیبانی برای تسهیل و رفع موانع تشکیل شد.

در پایان این نشست پیش‌نویس لایحه‌ی وزارت بهداشت اقلیم کوردستان توسط والا فرید وزیر امور مجلس ارائه شد. هدف از طرح این لایحه ارتقای سطح مؤسسات و خدمات بهداشتی عمومی و خدمات است که پس از اصلاح و غنی‌سازی آن توسط ادارات وابسته به وزارت بهداشت تصویب خواهد شد.

/ا.م