مسرور بارزانی از نماینده حاکم ابوظبی استقبال کرد

بر تحکیم همکاری‌ها‌ی فی‌مابین تاکید شد
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ خلیفه بن طحنون بن محمد آل نهیان
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ خلیفه بن طحنون بن محمد آل نهیان

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و شیخ خلیفه بن طحنون بن محمد آل نهیان، بر تحکیم همکاری‌های‌ فی‌مابین در زمینه‌‌های مختلف، تاکید شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه از شیخ خلیفه بن طحنون بن محمد آل نهیان، استقبال کرد.

در این دیدار که احمد الظاهری، سرکنسول دولت امارات در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، توسعه روابط قوی بین اقلیم کوردستان و امارات متحده عربی، مورد گفتگو قرار گرفت و بر تحکیم همکاری‌ و هماهنگی‌های فی‌مابین در زمینه‌‌های مختلف، تاکید شد.

اقلیم کوردستان و امارات روابط تنگاتنگ دارند و پیش از این سرکنسول آن کشور در اقلیم، از جهش اقتصادی بزرگ در روابط خبر داده و پیشبینی کرده است که به ویژه در زمینه‌ اقتصادی، روابط فی‌مابین بیشتر توسعه یابند.

ب.ن