مدیرکل گمرکات: اصلاحات مطلوبی در امور گذرگاه‌های مرزی انجام شده است

"امور گذرگا‌ه‌های مرزی به شیوه الکترونیکی انجام می‌شوند"
گذرگاه بین‌المللی زیت که اخیرا بین اقلیم کوردستان و ترکیه گشایش یافته است
گذرگاه بین‌المللی زیت که اخیرا بین اقلیم کوردستان و ترکیه گشایش یافته است

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل گمرکات اقلیم کوردستان، تاکید کرد که اصلاحاتی مطلوب در امور گذرگاه‌های مرزی اقلیم انجام شده و درآمدها به حساب دولت واریز می‌شوند.

سامال عبدالرحمان، مدیرکل گمرکات اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری، امور گمرکات و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کوردستان با کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که در کابینه نهم دولت اقلیم، اصلاحاتی مطلوب در امور گذرگاه‌ها انجام شده است.

وی در این کنفرانس که پس از برگزاری سیمیناری تحت عنوان (مسائل گذرگاه‌های مرزی و پیامدهای آن برای اقتصاد و درآمد اقلیم کوردستان) با همکاری سازمان (ان ای دی) آمریکایی در اربیل، انجام شد، اظهار داشت که اکنون نظام اداری گذرگاه‌های مرزی، یک نظام الکترونیکی است و این ضمن جلوگیری از دخل و تصرف در کارها بر تسریع امور و کاهش اشتباهات و نواقص، تاثیر بسیاری داشته است.

وی تاکید کرد که گذرگاه‌های عراق از این نظام برخوردار نیستند و درآمد اقلیم کوردستان از درآمد آنها بیشتر است "که خود نشان می‌دهد امور گذرگاه‌‌های ما به شیوه‌ای بهتر مدیریت می‌شوند".

همچنین با اشاره به اینکه مقامات عراقی اعلام کرده‌اند فقط ١٠ درصد درآمد گذرگاه‌های مرزی به صندوق دولت ارجاع می‌شود، اعلام کرد:"اما در اقلیم کوردستان ٨٥ درصد درآمد گذرگا‌ه‌ها به حساب دولت واریز می‌شود".

مدیرکل گمرکات اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان در حال حاضر هفت گذرگاه مرزی رسمی با کشورهای همسایه دارد و هیچ گذرگاه غیررسمی بین اقلیم و همسایگان وجود ندارد.

ب.ن