یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۶۵٫۵ دینار عراق برابر شد

یک هزار تومان با ۲۸٫۵دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای چهارشنبه ١٠ خرداد ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۶۵٫۵ دینار عراق

یک یورو:  ۱۵۶٫۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۷۸۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۷۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۸٫۵دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۰ دینار عراق

نرخ طلا در بازارهای اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ١٠ خرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است.

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ٢١- ۴۲۵ هزار  دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۶۰ دینار عراق

/ا.م