مسرور بارزانی از نماینده جمهوری آذربایجان در عراق استقبال کرد

"آذربایجان در صدد گشایش کنسولگری در اقلیم کوردستان است"
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و نصیر ممد اف، هماهنگ کننده امور سفارت جمهوری آذربایجان در عراق
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و نصیر ممد اف، هماهنگ کننده امور سفارت جمهوری آذربایجان در عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و هماهنگ کننده امور سفارت جمهوری آذربایجان در عراق، بر تقویت روابط اقلیم و آذربایجان تاکید شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه از نصیر ممد اف، هماهنگ کننده امور سفارت جمهوری آذربایجان در عراق، استقبال کرد.

به گزارش وبگاه رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار توسعه روابط دوجانبه بررسی شده و هماهنگ کننده امور سفارت آذربایجان در عراق، آمادگی کشورش را برای تقویت روابط با اقلیم کوردستان نشان داده است.

همچنین تاکید کرده است که در صدد گشایش کنسولگری آذربایجان در اقلیم کوردستان هستند.

نخست وزیر دولت اقلیم کوردستان نیز بر پیشبرد روابط با جمهوری آذربایجان تاکید کرده است.

ب.ن