ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی عمومی عراق فدرال از سوی نمایندگان پارلمان تصویب شد

ماده‌ی ۱۴ بودجه‌ی عراق فدرال به تعامل دولت فدرال با دولت اقلیم کوردستان در امور مالی مربوط است

(کوردستان۲۴)- پس از تصویب ماده ۱۴ و توقف جلسه پارلمان عراق به دلیل نارضایتی فراکسیون پارت دمکرات کوردستان از محتوای دو بند آخر این ماده، نشست پارلمان با حضور ۲۱۲ نماینده از سر گرفته شد.

ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی عراق فدرال موضوع تعامل دولت فدرال عراق با دولت اقلیم کوردستان را در خود جای‌داده است. این ماده در نشست ۲۰ خرداد به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار کوردستان ۲۴، روند رأی گیری برای مواد ۲۵ تا ۳۶ لایحه‌ی بودجه ادامه داشت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

اعضای فراکسیون پارت دمکرات کوردستان نیز به صحن پارلمان بازگشته و در روند رأی گیری شرکت کردند.

پارلمان عراق ماده ۱۴ لایحه بودجه را تصویب کرد که به نحوه برخورد با درآمدهای اقلیم کوردستان می‌پردازد.

لایحه‌ی بودجه‌ی عمومی عراق در ١٣ ماه می میلادی به تصویب هیئت دولت عراق رسید و به پارلمان اراسل شد و پارلمان نیز پس از دو بار قرائت متن لایحه در ٨ ژوئن با شرکت ۲۵۸ نماینده از مجموع ٣٢٩ نماینده کلیت آن را تصویب کرد و تاکنون بحث و تبادل نظر در مورد مواد آن ادامه دارد.

/ا.م