نماینده‌ی اقلیم کوردستان در آمریکا: سفر وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان به آمریکا موفقیت‌آمیز بود

آمریکا از ادامه‌ی اصلاحات در وزارت پیشمرگه‌ی اقلیم کوردستان حمایت می‌کند

اربیل (کوردستان ۲۴)- نماینده‌ی اقلیم کوردستان در آمریکا می‌گوید سفر ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان به آمریکا موفقیت‌آمیز بود و واشنگتن از صادرات مجدد نفت اقلیم کوردستان حمایت کرد.

بیان سامی عبدالرحمن، نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در واشنگتن به کوردستان ۲۴ گفت که دیدارهای وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان با مقامات آمریکایی بر دوستی و اتحاد دو طرف تأکید گردی. طرف آمریکایی تأکید کرد که اقلیم کوردستان و ایالات‌متحده باهم علیه آن صدام حسین و سازمان تروریستی داعش جنگیدند.

وی گفت: در دیدارهای وزیر امور داخلی و مقامات آمریکایی درباره‌ی اصلاحات در وزارت پیشمرگه و آموزش و کمک به پیشمرگه بحث و تبادل‌نظر شد.

بیان سامی گفت: گفت: در این گفتگوها موضوع همزیستی در اقلیم کوردستان و حراست از این موضوع موردبحث و بررسی قرار گرفت و بر وجود عراق باثبات و اقلیم کوردستان قوی تأکید شد.

نماینده‌ی اقلیم کوردستان در آمریکا همچنین اعلام کرد که  "ایالات‌متحده آمادگی خود را برای ادامه‌ی کمک‌های خود به اقلیم کوردستان اعلام کرده است. وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان هم تأکید کرد که توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان همه را متضرر خواهد کره."

وی گفت: کاخ سفید و وزارت امور خارجه‌ی آمریکا رسماً از صادرات مجدد نفت اقلیم کوردستان حمایت کردند

بیان سامی عبدالرحمن در خصوص سفر هیئت اتاق بازرگانی آمریکا به اقلیم کوردستان گفت: حضور شرکت‌های آمریکایی و سرمایه گذاری آنها در اقلیم کوردستان، ضمن تاکید مجدد بر وجود ثبات اقلیم کوردستان، موجب حمایت بیشتر آمریکا از اقلیم کوردستان خواهد شد.

/ا.م