سرکنسول آمریکا: تقویت روابط تجاری با اقلیم کوردستان برای ما اهمیت دارد

"توسعه اقتصادی در فضای با ثبات صورت می‌پذیرد"
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، می‌گوید که تقویت روابط تجاری با اقلیم کوردستان، برای آمریکا حائز اهمیت است.

اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه در یک کفرانس مطبوعاتی در اتاق بازرگانی آمریکا و اقلیم کوردستان، اعلام کرد:" فعالیت‌های اتاق بازرگانی آمریکا و اقلیم کوردستان بر تقویت روابط اربیل و واشنگتن تاثیرگذار خواهند بود".

وی افزود که تقویت روابط تجاری بین اقلیم و آمریکا برای آنها، حائز اهمیت است.

همچنین تاکید کرد:"ما بر مسائل سیاسی، تنش‌های بین نیروهای سیاسی، تنش با بغداد، مسئله بودجه و برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان تمرکز داریم، زیرا تاثیر بسیاری بر ثبات منطقه دارند و توسعه اقتصادی در فضای با ثبات، صورت می‌پذیرد".

اروین هیکس، برگزاری انتخابات اقلیم در موعد مقرر را حائز اهمیت دانست.

ب.ن