اتحادیه‌ی اروپا با بازگشت سوریه به جمع کشورهای عضو اتحادیه‌ی عرب ابراز مخالفت کرد

پیش‌تر ایالات متحده با بازگشت سوریه به جمع کشورهای عضو اتحادیه‌ی عرب مخالفت کرده بود.

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور خارجه‌ی مصر درباره‌ی لغو نشست اتحادیه‌ی اروپا و اتحادیه‌ی عرب پس از بازگشت سوریه در اتحادیه ابراز تأسف کرد.

«سامح شکری» وزیر امور خارجه‌ی مصر در واکنش به مواضع منفی اتحادیه‌ی اروپا در قبال بازگشت سوریه به اتحادیه‌ی عرب گفت که تصمیم برای بازگشت سوریه به اتحادیه‌ی عرب، باید مورد قدردانی اتحادیه‌ی اروپا قرار می‌گرفت.

به گزارش الیوم السابع، شکری افزود: از اینکه اتحادیه‌ی اروپا نشست خود با اتحادیه‌ی عرب را پس از بازگشت سوریه به این اتحادیه لغو کرده است، متأسفیم.

هفته‌ی گذشته «پیتر استانو» سخنگوی اتحادیه‌ی اروپا در واکنش به بازگشت سوریه به اتحادیه‌ی عرب گفت که موضع بروکسل نسبت به دولت دمشق تغییری نکرده است؛ اما درباره تبعات این تحول، با اعضای اتحادیه‌ی اروپا رایزنی خواهد کرد.

از سوی دیگر، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا طی سخنرانی در کنفرانس حمایت از سوریه در بروکسل گفت: اکنون شرایط در اتحادیه‌ی اروپا برای تغییر سیاست‌های آن در قبال سوریه مناسب نیست.

 اتحادیه‌ی عرب ماه گذشته میلادی، ازسرگیری مشارکت هیئت‌های سوریه در نشست‌های شورای اتحادیه‌ی عرب و سازمان‌های وابسته به آن را اعلام کرد.

ایالات‌متحده‌ی آمریکا هم با بازگشت سوریه به اتحادیه‌ی اروپا ابراز مخالفت کرده است.

/ا.م