مسرور بارزانی سنگ بنای سد بستوره را گذاشت

"بخشی از طرح راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای تامین امنیت غذایی است"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در هنگام گذاشتن سنگ بنای سد بستوره
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در هنگام گذاشتن سنگ بنای سد بستوره

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که احداث سد بستوره، بخشی از طرح راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای تامین امنیت غذایی است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه در مراسم گذاشتن سنگ بنای سد بستوره در استان اربیل، حضور یافت.

آقای بارزانی، طی ایراد سخنانی اظهار داشت که احداث سد بستوره، بخشی از طرح راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای تامین امنیت غذایی است که در چارچوب آن تعدادی سد احداث شده و برای احداث سدهای دیگر در مناطق مختلف اقلیم نیز اقدام می‌شود.

نخست وزیر فواید احداث سدها را برشماری کرد و گفت که در زمینه‌های کشاورزی، تولید انرژی، گردشگری، پرورش ماهی و... از سدها بهره‌برداری می‌شود.

سد بستوره با طول بیش از ٣٠ متر در بخش تحتانی و ٦٠٠ متر در بخش فوقانی و ارتفاع ٣٠ متر، ظرفیت نگهداری ٢٠ میلیون متر مکعب آب را دارد.

کلیه کارکنان احداث این سد که قرار است در مدت یک سال به بهره‌برداری برسد، از نیروهای متخصص اقلیم کوردستان هستند.   

از سد بستوره، علاوه بر تصفیه آب‌های زیرزمینی، برای توسعه گردشگری و پرورشی ماهی نیز استفاده می‌شود.

آقای نخست وزیر خاطرنشان کرد که سدسازی بر ثبات اقتصادی تاثیر‌گذار است و برخی از سدهای اقلیم از جمله دوکان و دربندیخان برای سایر مناطق عراق نیز فایده دارند.

ب.ن