رئیس جمهور عراق از دیپلمات ارشد ایران استقبال کرد

"بر تقویت منافع مشترک دو کشور تاکید شد"
استقبال رئیس جمهور عراق از هیئت وزارت امور خارجه ایران
استقبال رئیس جمهور عراق از هیئت وزارت امور خارجه ایران

اربیل (کوردستان٢٤) –  در دیدار رئیس جمهور عراق و معاون وزیر امور خارجه ایران، بر تقویت منافع مشترک دو کشور تاکید شد.

دفتر ریاست جمهوری عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق، امروز سه‌شنبه در بغداد از علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی، استقبال کرده است.

بر پایه بیانیه در این دیدار، رئیس جمهور عراق، بر تحکیم راوبط بغداد و تهران تاکید کرده و آن را موجب پیشبرد منافع مشترک منطقه و توسعه همکاری‌ها در زمینه انرژی و بازرگانی دانسته است.

وی همچنین با اشاره به بهبود روابط ایران با کشورهای منط‌قه و عادیسازی روابط با عربستان سعودی، آن را گامی مثبت در راستای تقویت امنیت منطقه توصیف کرده است.

در بیانیه آمده است که معاون وزیر امور خارجه ایران نیز، بر اهمیت پیشبرد روابط بین دو کشور در راستای توسعه بخشیدن به افق همکاری‌ها و تقویت منافع مشترک تاکید کرده است.

ب.ن