سخنگوی کمسیون عالی انتخابات عراق تعداد رأی‌دهندگان در سه استان اقلیم کوردستان را فاش کرد

تاکنون در اربیل شمار بیشتری از رأی‌دهندگان برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند
جمانه غلایی، سخنگوی کمسیون انتخابات عراق
جمانه غلایی، سخنگوی کمسیون انتخابات عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)– کمیسیون عالی انتخابات عراق تعداد رأی دهندگان و مراکز رأی دهی در اقلیم کوردستان را اعلام کرد.

جمانه غلایی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات به کوردستان ۲۴ گفت که تعداد رأی دهندگان در استان اربیل یک‌میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۰۱ رأی دهنده است که در ۵۳ مرکز رأی دهی تقسیم شده‌اند و ۱۱۲۹ نفر ثبت‌نام خود را تمدید کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات  گفت: در استان دهوک که به ۴۱ مرکز رأی دهی تقسیم شده است، ۸۸۷هزار و ۱۲۰ رأی دهنده وجود دارد و هزار  ۵۷۵ نفر ثبت‌نام خود را تمدید کرده‌اند.

غلایی در مورد استان سلیمانیه هم گفت که این استان یک‌میلیون و ۴۴۱ هزار و ۸۵۵ رأی دهنده و ۷۹ شعبه‌ی رأی‌گیری دارد که تاکنون یک هزار و ۱۱۴ نفر ثبت‌نام خود را تمدید کرده‌اند.