روزنامه‌ی اعتماد از عدم پرداخت بدهی ایران از سوی چین و عراق خبر داد

دیون عراق به ایران باید در از سوی عمان برای تأمین مواد غذایی در ایران مصرف شود

اربیل(کوردستان ۲۴)- روزنامه‌ی اعتماد روز یکشنبه ٨ مرداد ۱۴۰۲، در گزارشی در مورد بدهی‌های ایران تحت عنوان "کار به شکایت کشید" به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت دولت پکن به بهانه‌ی تحریم‌های آمریکا از پرداخت ۴۵ میلیارد بدهی ایران خودداری می‌کند.

روزنامه‌ی اعتماد در گزارش خود به دیون عراق به ایران پرداخته و نوشته است که برای نمونه از مجموع هشت میلیارد دلار دارایی مسدود شده‌ی ایران در عراق، دولت آمریکا تنها با آزاد شدن دو میلیارد و هفت‌صد میلیون دلار از این دارایی موافقت کرده است. آن‌هم به این شرط که مبلغ آزاد شده به عمان فرستاده شود و این کشور خارج از دخل و تصرف حکومت ایران با مبلغ آزاد شده غذا و دارو خریداری کرده و به ایران بفرستد.

اعتماد در ادامه‌ی این گزارش با استناد به نتایج تحقیق کنگره‌ی آمریکا نوشته است که مجموع دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران در سال ۲٠۲٠ بر ۱٠٠ تا ۱۲٠ میلیارد دلار بالغ شده است.

اعتماد سپس به نقل از مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی، نوشته است که حدود ٤۵ میلیارد دلار از بدهی‌های چین به ایران پرداخت نشده و در مورد هند نیز وضع همین است و علت مسدود ماندن دارایی‌های ایران در این دو کشور تحریم‌های آمریکا است.

اعتماد به نقل از  کارشناس دیگری نوشته است که "مشکل اصلی ایران تحریم‌هاست و تا زمانی که این مشکل حل نشود، این کشور با معضل پول‌های مسدود شده‌ی خود در خارج روبرو است." پیمان مولوی در ادامه گفته است که طی دوازده سال گذشته اقتصاد ایران ٤۵٠ میلیارد دلار فرصت صادرات نفت را به دلیل تحریم‌ها از دست داده که ازجمله پی آمدهای آن تورم بالا و کاهش پیوسته‌ی ارزش ریال بوده است.