یک طرح راهبردی در دهوک اجرایی شد

با هزینه میلیاردها دینار
مرکز استان دهوک
مرکز استان دهوک

اربیل (کوردستان٢٤) – اجرای یک طرح راهبردی راهداری با هزینه میلیاردها دینار، در مرکز استان دهوک، آغاز شد.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب طرح‌های عمرانی و خدماتی خود که در تمامی استان‌‌ها و شهر‌های اقلیم، اجرا می‌کند. اجرای یک طرح راهبردی راهداری را در مرکز استان دهوک، آغاز کرد.

این طرح تا اندازه زیادی، به تسهیل ترافیک و کاهش ازدحام و تصادفات کمک می‌کند.

فاز اول اجرای این طرح، احداث پل، تونل و دوربرگردان در اتوبان بارزان شهر دهوک را شامل می‌شود.

کامران عبدالله، مدیر اجرایی طرح، گفت:" کار روی طرح ادامه دارد و تاکنون ٢٠ درصد آن با هزینه بیش از سه میلیارد دینار تکمیل شده و حدود ٢٠٠ فرصت شغلی را برای شهروندان فراهم کرده است".

وی افزود:"احداث پل‌ها، تونل‌ها و دوربرگردان‌ها، جایگزین چراغ‌های راهنمایی در خیابان‌های اصلی می‌شود و ازدحام و تصادفات جاده‌ای را کاهش می‌دهد".

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در بخش راهداری طرح‌های قابل توجهی در شهرها و شهرستان‌های اقلیم اجرا کرده است.

ب.ن