اکرم صالح: تشکیل "حشد کوردی" آغازی خطرناک برای تشدید اختلافات بین اربیل و بغداد است

"نباید از آن حمایت شود"
"به عضویت درآمدن افراد کورد در حشد شعبی خیانت به خاک کوردستان است"
"به عضویت درآمدن افراد کورد در حشد شعبی خیانت به خاک کوردستان است"

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام پارت دموکرات کوردستان، تشکیل "حشد کوردی" در مناطق کوردستانی را آغازی خطرناک برای تشدید اختلافات بین اربیل و بغداد و تفرقه افکنی در میان کوردها، دانست.

اکرم صالح، مسئول شاخه گرمیان پارت دموکرات کوردستان، در مصاحبه با شبکه خبری کوردستان٢٤، تلاش‌ها برای تشکیل "حشد کوردی" در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که این تلاش‌ها "آغازی خطرناک برای تشدید اختلافات بین اربیل و بغداد و تفرقه افکنی در میان کوردها است".

این مقام کورد، افزود که حشد شعبی، پس از حوادث ١٦ اکتبر و لشکرکشی به مناطق کوردستانی، به طور مستمر برای تشکیل یک نیروی کورد وابسته به خود تلاش کرده است، تا از این طریق اشغالگری خود را امری مشروع تلقی کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش حشد شعبی در این راستا تاکنون به نتیجه نرسیده است، خاطرنشان کرد که این تلاش‌ها آینده منطقه را به خطر می‌اندازند.

همچنین به عضویت درآمدن افراد کورد در "حشد کوردی" را خیانت به خاک کوردستان دانست.

مسئول شاخه گرمیان پارت دموکرات کوردستان، این گونه اقدامات را ادامه فشار بر کوردها دانست تا ناچار شوند از پایفشاری بر کوردستانی بودن مناطق خود دست بکشند. "این تداوم سیاست عربسازی است که توسط رژیم صدام حسین علیه کوردها پیاده می‌شد و نباید از آن حمایت شود".

آقای اکرم صالح، گفت:"سازماندهی کوردها در حشد کوردی، با هدف غلبه کردن بر آنها و تحت فرمان درآوردن آنها است، زیرا مستقیما از رهبری حشد شعبی فرمان می‌گیرند".

حشد شعبی یا (بسیج مردمی عراق)، در سال ٢٠١٤ با هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی – داعش تشکیل شد، اما در سال ٢٠١٦ مجلس نمایندگان این کشور، آن را به عنوان یک نیروی مجزا از ارتش عراق به رسمیت شناخت.

حشد شعبی، از نیروهای مسلح گروه‌های مختلف شیعه تشکیل شده است و پیش از این تحت عناوین "حشد ترکمانی"، "حشد ایزدی" و "حشد مسیحی" در جوامع مختلف عراق، شاخه‌های وابسته به خود تشکیل داده است.

برخی منابع شمار نیروهای حشد شعبی را ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار نفر تخمین زده‌اند.

ب.ن