مسرور بارزانی: کابینه نهم با وجود مانع‌تراشی‌های امنیتی به خدمت به مردم کوردستان ادامه داد

"بی آنکه از حقوق خود بگذریم به تلاش‌هایمان برای حل مشکلات با بغداد ادامه می‌دهیم"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کابینه نهم با وجود مانع‌تراشی‌های امنیتی نیز مقاومت کرد و به خدمت به مردم کوردستان ادامه داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در مراسم گشایش طرح گردشگری (کورنیش دلال) در زاخو، سخنرانی کرد و گفت که تعداد قابل توجهی طرح‌ عمرانی در حوزه مستقل اداری زاخو احداث کرده‌اند و اجرای طرح‌های دیگری را هم برای این منطقه در دستور کار قرار داده‌اند.

ایشان، زاخو را یک منطقه مهم و راهبردی برای کوردستان دانستند، به طوریکه مسیر ارتباطی اقلیم به ترکیه، اروپا و جهان است و مردم آن همیشه قهرمانانه پشتیبان و مدافع اقلیم بوده‌اند.

آقای بارزانی، با اشاره به اینکه موانع بسیاری پیش روی کابینه نهم دولت اقلیم ایجاد شد تا از تلاش برای پیشرفت باز ایستد، تاکید کرد:"با وجود اینکه موانع امنیتی هم ایجاد شدند، اما دولت مقاومت کرد و به اجرای برنامه کار و طرح‌های عمرانی برای خدمت به مردم کوردستان ادامه داد".

نخست وزیر به مسائل بین اربیل و بغداد اشاره کرد و تاکید نمود که به رغم مشکلات ایجاد شده و مانع‌تراشی برای اجرای توافقات بین اقلیم و بغداد، به تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهند داد، " بی آنکه از حقوق خود بگذریم، به تلاش‌هایمان برای احقاق حقوق قانونیمان ادامه می‌دهیم، تا به نتایج صلح‌آمیز دست یابیم".

مسرور بارزانی، خاطرنشان کرد که با تکیه به حمایت پروردگار و مردم کوردستان، به خدمت ادامه خواهند داد.

ب.ن