اروین هیکس: همیشه خود را دوست دلسوز اقلیم کوردستان می‌دانم

"اروین هیکس برای پیشبرد روابط آمریکا و اقلیم کوردستان تلاش جدی کرده است"
اروین هیکس، سرکنسول سابق آمریکا در اقلیم کوردستان
اروین هیکس، سرکنسول سابق آمریکا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول سابق آمریکا در اقلیم کوردستان، تاکید کرد که همیشه خود را دوست دلسوز اقلیم کوردستان می‌داند.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پایان یافتن دوره ماموریت اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، برای وی مراسم تودیع برگزار کرده‌اند.

در بیانیه آمده است که مراسم با حضور شماری از مقامات اقلیم کوردستان و دیپلمات‌های خارجی برگزار شده و آقای فوزی هریری، دبیر ریاست اقلیم در آن طی ایراد سخنانی، فعالیت‌های آقای اروین هیکس در دوران ماموریتش را ارزنده خوانده و ضمن اینکه وی را دوست دلسوز مردم کوردستان نامیده و از او قدردانی کرده، تاکید نموده که برای پیشبرد روابط آمریکا و اقلیم کوردستان، تلاش جدی کرده است.

بیانیه خاطرنشان کرده که اروین هیکس نیز، از حمایت ریاست اقلیم کوردستان در انجام وظایفش قدردانی کرده و اظهار داشته است که همیشه خود را دوست دلسوز اقلیم کوردستان می‌داند.

ب.ن