نخست‌وزیر اقلیم کوردستان رئیس امارات متحده‌ی عربی بر تقویت روابط اقلیم کوردستان و امارات تأکید کردند

در این دیدار روابط دوستانه‌ی طرفین مورد تبادل‌نظر قرار گرفت
شیخ محمد بن زایدآل نهیان و مسرور بارزانی
شیخ محمد بن زایدآل نهیان و مسرور بارزانی

اربیل (کوردستان ۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق و رئیس امارات بر تقویت همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و امارات تأکید کردند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲، در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده‌ی عربی  دیدار کرد.

در این دیدار توسعه‌ی روابط دوستانه‌ی میان امارات و اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی بین دو طرف در همه‌ی زمینه‌ها تأکید شد.

در این دیدار همچنین وضعیت عمومی عراق و منطقه و دیگر موضوعات موردعلاقه‌ی مشترک مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.