ویان صبری: اقلیم کوردستان همه‌ی تعهدات خود را در قبال دولت فدرال انجام داده است

اقلیم کوردستان روزانی ۸۵ هزار بشکه نفت تحویل دولت فدرال عراق می‌دهد
ویان صبری رئی فراکسیون پارت دمکرات کوردستان
ویان صبری رئی فراکسیون پارت دمکرات کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق می‌گوید: دولت اقلیم کوردستان روزانه حدود ۸۵ هزار بشکه نفت به دولت فدرال تحویل می‌دهد. وی افزود: میزان پولی که به‌عنوان شش ماهه‌ی اول سال جاری به کوردستان محاسبه شده بسیار ناچیز است.

ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق فدرال روز  شنبه ۴ شهریور به کوردستان ۲۴ گفت: دولت اقلیم کوردستان روزانه حدود ۸۵ هزار بشکه نفت به دولت عراق تحویل می‌دهد.

وی با اشاره به این‌که تاکنون اربیل و بغداد درباره‌ی درآمدهای غیرنفتی به توافق نرسیده‌اند گفت: " بر طبق قانون بودجه نصف درآمدهای غیرنفتی کوردستان به دولت عراق تحویل داده خواهد و شد و نصف دیگر آن برای اقلیم کوردستان باقی خواهند ماند. و آنچه موردادعای بغداد است با قانون بودجه عراق مغایرت دارد. 

به گفته صبری، دو دولت درباره‌ی نحوه‌ی پرداخت غرامت به شرکت‌های نفتی به توافق نرسیده‌اند. او گفت: "دولت فدرال پول بسیار خوبی را به شرکت‌های نفتی در سایر استان‌های عراق می‌پردازد. همچنین برای قراردادهای خدماتی و تولید نفت پرداخت می‌کند، اما مبلغی که به شرکت‌های اقلیم کوردستان  تخصیص داده می‌شود بسیار ناچیز است."

 ویان صبری همچنین گفت که "هیچ بهانه‌ای برای عدم ارسال سهم اقلیم کوردستان از بودجه‌ی قانونی وجود ندارد و ما تمام مفاد قانون بودجه را رعایت کرده‌ایم و لازم است که دولت باید فدرال سهم اقلیم کوردستان از بودجه‌ی عراق فدرال را به اقلیم کوردستان ارسال کند.

دولت عراق پیش از تصویب لایحه بودجه، مبلغی را برای شش ماه اول سال جاری تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ اختصاص داده است تنها ۵۹۸ میلیارد دینار است که می‌بایست این مبلغ حداقل شش یا هفت تریلیون دینار باشد.