دادگاه فدرال علیه منافع کورد و جوامع مناطق مورد مناقشه حکم صادر کرد

مجازات افرادی را که مانع از فعالیت‌ احزاب قانونی می‌شوند لغو کرد
دادگاه فدرال عراق
دادگاه فدرال عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – دادگاه فدرال عراق، امروز دوشنبه در دو مورد علیه منافع کورد و جوامع قومی و مذهبی مناطق مورد مناقشه در عراق، حکم صادر کرد.

دادگاه فدرال، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در رسیدگی به شکایات افراد یا جریان‌هایی که از آنها نامی نبرده است، مجازات افرادی را که از فعالیت‌ احزاب قانونی و بازگشایی مقرات آنها جلوگیری می‌کنند، قانونی نمی‌داند.

همچنین موادی از قانون انتخابات را که سهم جوامع مختلف مناطق مورد مناقشه از کرسی‌های مجلس نمایندگان در آن مواد مشخص شده بود، ملغی کرد و به این ترتیب جوامع قومی و مذهبی آن مناطق به طور عادلانه از کرسی‌های مجلس برخوردار نخواهند شد.

این در حالی است که برخی جریان‌ها در کرکوک عملا علیه بازگشایی مقر پارت دموکرات کوردستان در آن شهر، اعلام مخالفت کرده‌اند، کاری که طبق بند دوم ماده ٣٧ قانون اساسی عراق، یک سال حبس مجازات داشت و دادگاه فدرالی آن مجازات قانونی را ملغی کرده است.

با الغای بندهای ماده ٩ قانون انتخابات نیز جوامع قومی و مذهبی مناطق مورد مناقشه، امکان برخورداری از کرسی خود در مجلس نمایندگان را از دست می‌دهند.

قرار است انتخابات استانی در ١٨ دسامبر ٢٠٢٣ در همه استان‌های عراق به غیر از اقلیم کوردستان برگزار شود.

این در حالی است که برخی جریان‌ها با فعالیت انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در مناطق مورد مناقشه، مخالفت کرده‌اند.

ب.ن