ویان صبری: ارسال حقوق کارمندان کوردستان در قانون بودجه گنجانده شده است

قانون بودجه‌ی عراق در روزنامه‌ی وقایع عراق قانون بودجه را منتشر شده است
ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کُردستان در مجلس نمایندگان عراق
ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کُردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)–رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق فدرال به کوردستان ۲۴ گفت: در قانون بودجه‌ی عراق ٩ تریلیون دینار برای حقوق کارمندان اقلیم کوردستان اختصاص داده شده است.

ویان صبری، رئیس فراکسیون دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، به کوردستان ۲۴ گفت که قانون بودجه شامل ارسال حقوق برای کارمندان اقلیم کوردستان است و در روزنامه‌ی وقایع عراق روزنامه‌ی رسمی کشور منتشر شده است.

وی افزود: حقوق کارمندان اقلیم کوردستان در بودجه عراق تعیین شده و ٩ تریلیون دینار به این منظور اختصاص یافته است.

اظهارات خانم صبری در حالی ابراز شده است که محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق دیروز گفت که حقوق کارمندان کوردستان قانون بودجه‌ی عراق گنجانده نشده است و در این قانون فقط به سهم اقلیم کوردستان اشاره شده است

وی گفت: بر اساس بودجه، بغداد باید علاوه بر بودجه سرمایه‌گذاری، مخارج تولید نفت و چندین مورد دیگر ماهانه ۱٫۳۷۵ میلیارد دینار به اقلیم کوردستان بفرستد.