کارشناس میراث فرهنگی: شهر کفری می‌تواند به یک شهر گردشگری باستانی تبدیل شود

"چهار تا پنج هزار سال پیش انسان در این منطقه زندگی کرده است"
بخشی از گور دخمه‌ها  در دامنه کوه‌های کفری ایجاد شده‌اند
بخشی از گور دخمه‌ها در دامنه کوه‌های کفری ایجاد شده‌اند

اربیل (کوردستان٢٤) – یک باستانشناس می‌گوید که شهر کفری می‌تواند به یک شهر گردشگری باستانی، تبدیل شود.

در اطراف شهر کفری اقلیم کوردستان، گورهای باستانی به چشم می‌خورند که قدمت آنها به بیش از دو هزار سال پیش برمی‌گردد.

قدمت بخشی از آنها به دوره اشکانیان برمی‌گردد و در دامنه کوه‌های کفری ایجاد شده‌اند.

گفته می‌شود که زردشتی‌ها مردگان خود را در این گورها که "گور دخمه" نامیده شده‌اند، قرار داده‌اند.

داخل یکی از گور دخمه‌های باستانی در اطراف کفری
داخل یکی از گور دخمه‌های باستانی در اطراف کفری

عبید محمد، مدیر میراث فرهنگی کفری، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"زردشتی‌ها بنا بر اعتقادات خود مردگانشان را در این گور دخمه‌ها و در ارتفاعات قرار می‌داده‌اند، تا خوراک پرندگان گوشتخوار و حیوانات دیگر شوند. سیزده گور دخمه اینجا وجود دارند که ما تاکنون موفق به بازسازی یکی از آنها شده‌‌ایم".

اسناد تاریخی نشان می‌دهند که در منطقه کفری، سومریان، اکدی‌ها، بابلیان و ساسانیان در دوره‌های مختلف زندگی کرد‌ه‌اند.

رفعت محمد، باستانشاس، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" بر پایه اسناد تاریخی؛ چهار تا پنج هزار سال پیش، انسان در این منطقه زندگی کرده است و شهر کفری با آثار تاریخی ارزنده‌ای که در خود جای داده است، می‌تواند به یک شهر گردشگری باستانی تبدیل شود و ضرورت دارد که در این راستا بودجه ویژه به آن اختصاص داده شود".

نمایی از شهر کفری
نمایی از شهر کفری

گزارشگر کوردستان٢٤ از کفری گزارش داد که محوطه‌های باستانی بسیاری در اطراف شهر وجود دارند که هنوز کاوش باستانی در آنها آغاز نشده و قدمت آنها مشخص نشده است.

شهر کفری در ١٨٤ کیلومتری جنوب سلیمانیه در اقلیم کوردستان، واقع شده است.

ب.ن