سخنگوی قوه‌ی قضائیه‌ی ایران می‌گوید در پرونده‌ی "ترور قاسم سلیمانی" ٩٧متهم شناسایی شده‌اند

به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضائیه‌ی ایران ٩ کشور خارجی در حمله به قاسم سلیمانی شرکت داشته‌اند
محمد مصدق معاون قوه‌ی قضائیه‌ی ایران
محمد مصدق معاون قوه‌ی قضائیه‌ی ایران

اربیل(کوردستان ۲۴)- معاون قوه‌ی قضائیه‌ی ایران می‌گوید، از سوی این قوه برای دونالد ترامپ و ۷۲ آمریکایی دیگر در پرونده‌ی "ترور قاسم سلیمانی" کیفرخواست صادر شد

محمد مصدق، معاون اول قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید در پرونده‌ی ترور قاسم سلیمانی، ۹۷ متهم شناسایی‌شده و برای ۷۳ آمریکایی هم کیفرخواست صادر شده است.

این مقام جمهوری اسلامی همچنین افزوده که در این پرونده ۹ کشور خارجی دخالت داشته‌اند، اما اشاره‌ای به نام این کشورها نکرده است.

مصدق همچنین اضافه کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا نیز یکی از این ۷۳ نفر است که دستور آن حمله را صادر کرده است.