هورامانی: دولت اقلیم کوردستان حمله تروریستی در آنکارا را محكوم می‌کند

"بر موضع تغییرناپذیر خود علیه هر اقدام تروریستی و افراطگرایانه تاکید می‌کنیم"
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حمله تروریستی امروز در آنکارا، خواستار همکاری و هماهنگی بین‌المللی برای ممانعت از فعالیت‌های تروریست‌ها در سراسر جهان شد.

متن بیانیه سخنگوی دولت اقلیم درباره حمله تروریستی در آنکارا

دولت اقلیم کوردستان، حمله تروریستی در نزدیکی مدیریت کل امنیت آنکارا را محكوم می‌کند.

دولت اقلیم کوردستان همچنین بر موضع تغییرناپذیر خود علیه هر اقدام تروریستی و افراطگرایانه تاکید می‌کند و خواستار همکاری و هماهنگی بین‌المللی برای ممانعت از ترور و افکار تروریستی و فعالیت‌های تروریست‌ها در سراسر جهان است.

پیشوا هورامانی

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان

 

ب.ن