اولین عمل جراحی تعویض مفصل در بیمارستان پیشمرگ

"با موفقیت و به طور رایگان انجام شد"
پزشکان در حال انجام عمل جراحی تعویض مفصل در بیمارستان پیشمرگ
پزشکان در حال انجام عمل جراحی تعویض مفصل در بیمارستان پیشمرگ

اربیل (کوردستان٢٤) – اولین عمل جراحی تعویض مفصل، در بیمارستان پیشمرگ اربیل با موفقیت انجام شد.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که برای اولین بار در بیمارستان پیشمرگ در پایتخت اقلیم کوردستان، عمل جراحی تعویض مفصل، انجام شد.

بر پایه گزارش، این عمل موفقیت آمیز برای خانمی به نام عایشه عبدالله و به طور رایگان انجام شده است.

این در حالی است که هزینه این عمل جراحی در بیمارستان‌های غیردولتی، بیش از پنج هزار دلار برآورد شده است.

بَهِز عبدالله، رئیس بیمارستان پیشمرگ، به کوردستان٢٤ گفت:"خانمی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل قرار گرفت، مادر یک افسر پیشمرگ است و از ساییدگی مفاصل زانو رنج می‌برد که پس از انجام موفقیت آمیز عمل، با پای خود از بیمارستان خارج شد".

در بیمارستان پیشمرگ، به طور روزانه به بیش از ٦٠ بیمار خدمات پزشکی ارایه می‌شود.

بیمارستان پیشمرگ در سال ٢٠١٩ و با حمایت مالی آلمان احداث شد و اولین عمل جراحی در این بیمارستان در سال ٢٠٢٢ انجام گرفت.

"بیمار پس از انجام موفقیت آمیز عمل، با پای خود از بیمارستان خارج شد"

ب.ن